نمایش خبر

تاريخ: 1391/09/01
آغاز به کار پایگاه الکترونیک جدید شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش، پایگاه الکترونیک جدید شرکت مقارن با اول آذرماه رونمایی شد. در پایگاه جدید شرکت کارگزاری سرمایه و دانش سعی شده است تا با استفاده از ظاهری ساده و دلنشین، دسترسی مشتریان به کلیه خدمات قابل ارائه شرکت تسهیل شود.
منبع: روابط عمومی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت