نمایش خبر

تاريخ: 1392/2/23
برگزاری مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

به گزارش روابط عمومي شرکت کارگزاری سرمایه و دانش، مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری افق در تاریخ 1392/02/22 با حضور نمایندگان محترم ارکان صندوق در محل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بعنوان مدیر و ضامن نقدشوندگی

شرکت سبدگردان کاریزما بعنوان متولی

و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر بعنوان حسابرس صندوق انتخاب شدند.

اساسنامه و امیدنامه صندوق به تصویب رسید.

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

بدین ترتیب پس از اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق سرمایه گذاری افق نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت و اقدام به پذیره نویسی خواهد نمود.

منبع: روابط عمومی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت