نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1393/9/26
گزارش معاملات مورخ 1393/09/26 بورس کالا

به پیوست گزارش معاملات روز چهارشنبه بیست و ششم آذر ماه بورس کالای ایران جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

منبع: واحد بورس کالا شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت